Opptak er åpent for innsatte i Agder Fengsel, avd. Froland

Kontakt
info@agderkunstakademi.no

Akademiet tilbyr plass til 10 studenter av gangen, med mulighet for å komme på venteliste

Student pakker sammen (Lukk)

En av våre studenter pakker sammen for å begynne reisen videre etter kunstakademiet. Vi takker for samarbeidet og er enormt stolte over studenten og utviklingen i hans kunstnerskap de siste årene. Vi gleder oss til å se arbeidene hans stilt ut under Agder Kunstakademis avgangsutstilling på Kunstnernes Hus i november 2023.

Agder Kunstakademi er en kunstskole i Agder fengsel, avdeling Froland, basert på eksperimentering og fri tenking. Kunstskolen er initiert av kunstnere og er for de innsatte. Agder Kunstakademi er igangsatt av KORO og utviklet i nær dialog med i fengselet.

Nyheter
30.11.22
En Perfekt Verden

Helle Siljeholm har over flere runder med workshops utviklet forestillingen En Perfekt Verden sammen med studentene. I dag presenteres en første utgave i fengselets aktivitetshall.

En Perfekt Verden er en live performance med skulpturer, dukkeførere, skygger, lys og lyd.

Se i nettsidens arkiv for flere bilder

10.11.22
Soloutstilling : Kunsten å tilbakeføres

Vi fortsettes vår serie med studentenes soloutstillinger i Livsynssrommet. Se arkivet for mer dokumentasjon

20.10.22
Soloutstilling : C'ing Art

Vi fortsetter vår serie med studentenes soloutstillinger i Livssynsrommet. Se arkivet for mer dokumentasjon

19.10.22
Kunst i besøksrommene

Vi har begynt montering av kunst i besøksrommene. Første kunstverk som er hengt opp er Homoludens - det lekende mennesket laget Monica Winther og studentene. Se nettsidens arkiv for flere bilder og detaljer.

29.08.22
Høstsemesteret 2022 er i gang

Vi gleder oss til et full program i Agder Kunstakademis fjerde semester, med kurs og foredrag av mange dyktige bidragsytere som blant annet Helle Siljeholm, Linn Pedersen, Siri Hjort, Sebastian Makonnen Kjølaas, Hans Petter Blad og Mickael Marman, i tillegg til våre faste lærere som Hege Nyborg og Dag Erik Elgin (bilde fra deres pågående kurs i kunsthistorie) og Sverre Gullesen. Følg med på kalender og arkiv hvor vi publiserer fortløpende bilder fra våre aktiviteter.

25.04.22
Soloutstilling : Hot Glue and Metal Works

Vi fortsetter vår serie med studentenes soloutstillinger i Livssynsrommet. Se arkivet for mer dokumentasjon

05.04.22
Montering av kunsthistorisk samling

AKA Samlingen med historiske verk av sentrale norske kunstnere, blant andre Zdenka Rusova, Anita Greve, Axel Revold og Erling Enger, er nå klar til montering. Arbeidet med å få kunsten opp på veggene starter i uke 14. Kunstnerne Hege Nyborg og Dag Erik Elgin har satt sammen en akademisamling med hovedvekt på norsk modernisme som sammen med arbeider av studenter og involverte kunstnere markerer kunstens historiske og samtidige tilstedeværelse i Froland Fengsel. AKA Samlingen monteres på individuelt fargesatte felt i Kunstakademiets arealer og i dialog med den arkitektoniske transformasjonen av klasserommet.

21.03.22
Workshop med Daisuke Kosugi

Incorporating performance, text, sound, and sculpture, Kosugi utilizes video as his primary medium to produce work that focuses on dislocated subjectivity in a normalized social milieu. He often works closely with his family members and other individuals in order to explore their inner lives, weighing the notion of real versus imaginary, probing the incommunicability of physical and mental pain, and questioning empathy.

Still from A False Weight, 2019

17.03.22
Soloutstilling : Mitt livs smerte

Vi fortsetter vår serie med studentenes soloutstillinger i Livssynsrommet. Se arkivet for mer dokumentasjon.

11.02.22
Akademirommet blir til

Flytende møbel (Horigotatsu) er et samarbeid mellom Alexander Eriksson Furunes og kunstakademiets studenter, produsert av snekkerverkstedet i avdeling 4A i fengselet, v/ Robert. Hele prosjektet har strukket seg over to år, gjennom flere workshops online og fysisk tilstede i fengselet sammen med studentene, Alexander, kurator Kristine Jærn Pilgaard og verksbetjent Solfrid Kjetså.

17.01.22
Monica Winther kunstlærer våren 2022

Monica har allerede holdt flere kurs på kunstakademiet og vi er glade for å ha henne som fast kunstlærer dette semesteret. Hun vil dele stillingen med Sverre Gullesen som fortsetter å følge opp studentenes jevnlige solopresentasjoner og individuelle arbeider.

16.12.21
Dagens karikaturtegning
15.11.21
Soloutstilling : Welcome to the execution area

Andre soloutstilling i rekken er Welcome to the execution area (ref John 3:16)
Kunstverkene i utstillingen kan ses under arkiv på nettsiden.

14.11.21
Dagens karikaturtegning
21.10.21
Soloutstilling : Fange, men fri på grunn av knall gnomeri

Med utstillingen Fange, men fri på grunn av knall gnomeri er første student ute med en soloutstilling i Agder Fengsel, avdeling Froland. Utover høst- og vårsemesteret inn i 2022 vil hver av studentene våre i Agder Kunstakademi presentere egne kunstverk i soloutstillinger. Dokumentasjonsbilder fra denne utstillingen kan ses under arkivet på nettsiden.

13.09.21
Endelig besøk!

Nå er vi tilbake med kurs av gjestelærere, fysisk tilstede i klasserommet! Vi er stolte over å ha Monica Winther på besøk, som skal holde et ukeskurs for studentene.

Fra Oslo Open: Monica Winther’s work often takes form as site-specific installations, which are constructed out of an abundance of text, sound, video, and light. These constructions work as stages for improvised performative events, where Winther takes the role as the ruler of her universe. The audience is hereby invited to enter Winther’s profound, imaginary worlds – worlds that seem to have come into being by an unconscious force. Her work can in this way be interpreted as Winther’s subjective reaction to the structural and social setting of the location where the action takes place.

17.08.21
Agder Kunstakademi på Arendalsuka

Nytenkende kunstprosjekter i norske fengsler – samarbeid mellom kunstfeltet og kriminalomsorgen

Bomuldsfabrikken og Norges Museumsforbund inviterer til formiddagsseminar om nytenkende samarbeidsprosjekter mellom kunstfeltet og kriminalomsorgen tirsdag under Arendalsuka.

PROGRAM

Kl. 10.00-10.40
Lotte Konow Lund: Bilder fra innsiden/Images from the inside (2008-), Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Kl. 10.40-11.20
Eirin Støen: En forestilling om frihet (2017-), Ila fengsel og forvaringsanstalt

Kl. 11.20-11.35 Kaffepause

Kl. 11.35-12.15
Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke: Agder Kunstakademi (2018-), Agder fengsel, avd. Froland

Bildet: Lotte Konow Lund: Inside- What is freedom, 2014. Foto: Øystein Thorvaldsen

16.08.21
Høstsemesteret er i gang

16.08. startet Kunstakademiets andre semester med besøk av kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, sammen med Solfrid Kjetså og studentene.

01.03.21
Online undervisning

Grunnet koronasituasjonen og av hensyn til smittevern vil det meste av undervisningen under vårsemesteret 2021 foregå online, via skype inn i klasserommet i fengselets avdeling Froland. Verksbetjent Solfrid Kjetså er daglig tilstede med studentene. For å gjøre opp for den manglende mellommenneskelige kontakten og tilstedeværelsen legger vi opp til et tett program med studiobesøk, filmvisninger, utstillingsomvisninger, én til én samtaler og live events via skype.

25.02.21
Agder Kunstakademi får en kunsthistorisk samling

Hege Nyborg og Dag Erik Elgin har startet en kunsthistorisk samling for akademiet, som skal monteres i gangene utenfor klasserommet. For studenter og lærere ved Agder Kunstakademi er kunstsamlingen et pedagogisk verktøy og et eksempel på levende kunsthistorie. Den består i hovedsak av verk knyttet til norsk modernisme, men skal vokse med verk som avtegner det som skjer i undervisningen gjennom prosjektperioden. Akademiets kunstsamling skal være utgangspunkt og inspirasjonskilde for studentenes egne praktiske og kunstneriske arbeid.

03.02.21
Første workshop med Alexander Furunes

Arkitekt Alexander Eriksson Furunes er Agder Kunstakademis første gjestelærer, over tre perioder. I kurset rundt usynlige grenser og muligheter vil Furunes samarbeide med studentene om å utvikle, designe og bygge en arkitektur for klasserommet.

22.01.21
Sceneteppene er oppe i Mandal og Froland

Kunstner Ann Cathrin November Høibo har laget sceneteppene for begge fengselets avdelinger, i Mandal og Froland. Teppene er basert på en firedels vev fra 2019, videreutviklet spesielt for fengselet og vevd av Innvik. De er montert slik at de kan skyves rundt for å danne et bakteppe eller stenge for innsyn på scenen, eller fungere som skillevegger.

18.01.21
Første skoledag!

Etter flere år med forberedelser får vi endelig ta imot våre første studenter i akademirommet i Agder Fengsel, avdeling Froland. Kunstlærer Sverre Gullesen og kurator Kristine Jærn Pilgaard introduserer Agder Kunstakademi og initierer skolens første uke med undervisning.

16.03.20
Sverre Gullesen blir fast lærer på Agder Kunstakademi

Billedkunstner Sverre Gullesen blir Kunstakademiets hovedlærer og artist in residence. Gullesen blir en del av Akademirådet og samarbeider med resten av rådet om å utvikle prosjektet frem mot oppstart 2021.

01.11.18
Akademirådet formes

Kunstnerne Hege Nyborg og Dag Erik Elgin blir en del av Agder Kunstakademis råd sammen med kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke. Akademirådet vil sammen utvikle kunstprosjektet Agder Kunstakademi, forme utdanningen, legge semesterplaner og følge opp akademiets daglige drift. Ved siden av sin praksis som billedkunstnere har Nyborg og Elgin lang erfaring med undervisning fra en rekke utdanningsinstitusjoner. De vil selv undervise på kunstakademiet og bidra med et felles kunstverk: en kunsthistorisk samling med anskaffede verk som skal monteres permanent i fengselet og vil brukes som referanse i udervisningen.