Opptak er nå stengt etter tre år med Agder Kunstakademi

For mer info kontakt
thora.dolven.balke@gmail.com

Akademiet tilbød plass til 10 studenter av gangen, med totalt 29 studenter 2021-2023

Kunstnernes Hus (Lukk)

Nå, etter tre års program på Agder Kunstakademi med 29 studenter, 20 gjestelærere og en rekke online forelesere, presenterer vi resultatet i utstillingen Kunst som straff på Kunstnernes Hus 24.11.2023 - 14.01.2024. Gjennom de utstilte kunstverkene og rammene for Kunstakademiet tematiserer utstillingen viktige spørsmål som kunstnerisk frihet og ytringsrom, forholdet mellom statlige instanser for kultur og justis, kunstens frigjørende potensial og dens rolle i samfunnet.